ADR Nederlands – VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN OVER DE WEG

NAAR WEBSHOP

ADR Nederlands – Vervoer Gevaarlijke Stoffen over de weg
De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland over de weg en het water zijn terug te vinden de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS). Specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wet gebaseerde regelingen.

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het ADR verdrag (Accord europƩen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

In het ADR 2017/2018 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het ADR bestaat uit drie delen:

Deel 1: Delen 1, 2 en 4
Deel 2: Delen 5 t/m 9
Deel 3: Stoffen en alfabetische lijst

Deze set handboeken is los verkrijgbaar maar ook in abonnementsvorm.
U ontvangt dan automatisch om de twee jaar de nieuwe uitgave tegen gereduceerd tarief.

Het ADR is leverbaar in het Nederlands en Engels.

ADR Nederlands