Afbeelding
Vandaag, morgen en zo verder…

Als onderneming willen wij bijdragen aan duurzame ontwikkeling. In onze ogen is dat een ontwikkeling die voldoet aan de behoefte van nu, zonder de mogelijkheden aan te tasten van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.

Wij maken daarbij gebruik van de ISO 26000 richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). MVO houdt in dat wij onze verantwoordelijkheid nemen op de kernthema’s van ISO 26000 op sociaal gebied (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit). Deze thema’s lopen als een rode lijn door onze organisatie.

People
Wij zorgen voor het welzijn van onze medewerkers en klanten zowel binnen als buiten de onderneming. Dit zorgt ervoor dat we met plezier naar ons werk gaan en onze taken uitvoeren met beleving en met passie.
Wij vinden het belangrijk dat;

- Stakeholders betrokken zijn bij MVO en hierover intern en
  extern over communiceren. Als kennisorganisatie zijn wij er
  voor toekomstige generaties, op MVO dus ook!
- Een schone werkomgeving en zo laag mogelijke ozon uitstoot
  (Sick Building Syndrome) van onze ‘printing on demand
  productielijn’ door inzet van de meest intelligente
  techniek (in 2016 is onze uitstoot al 90% lager dan zoals
  bepaald in normen en voorschriften).
- Om de productiviteit van onze medewerkers te optimaliseren
  zijn er tal van ergonomische verbeteringen in ons proces
  aangepast. Zo kunnen wij ook de meest complexe printjobs
  nu eenvoudig verwerken.
- Ook geluidsniveau was een belangrijke eis bij de inrichting
  van ons interne productieproces.
  Ons proces is momenteel 25 keer lager dan vergelijkingen
  gebaseerd op officiële specificaties over productiegeluid.Planet

Binnen de verschillende bedrijfsprocessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milleu. Onnodig energieverbruik voorkomen, verminderen van de hoeveelheid afval en gebruik maken van duurzame materialen hebben continue aandacht.

Voldoen aan de strengste milieunormen is de maatstaf;
- Bij de herinrichting van ons totale proces in 2016  hebben
  wij 45% weten te besparen op ons totale energieverbruik.
  Dat was de eerste stap van onze   wandeling, er zullen
  er meer volgen.
- Ons nieuwe productieproces kenmerkt zich door de strenge
  eisen welke wij stelden aan uitstootwaarden van dampen,
  gassen en deeltjes. Deze waarden zijn inmiddels laag.
- De door ons gebruikte toners zijn zonder oplosmiddelen.
- Het door ons gebruikte papier is altijd FSC of gelijkwaardig
  label gecertificeerd papier.
- Wij hebben onze afmetingen gestandaardiseerd om zo ons
  (productie) afval te reduceren.
- En natuurlijk kijken wij naar onze “footprint” en die
  van de keten.Afbeelding
Profit

Het genereren van winst is de basis van continuïteit van onze organisatie en ook MVO draagt daar aan bij. Wij hebben een maatschappelijke rol en die vervullen we graag;

- Wij gaan efficiënt en effectief om met de alsmaar schaarser
  wordende grondstoffen. Dit werkt kostenverlagend.
- De vermindering van onze totale energiebehoefte levert
  ons direct geld op.
- Afval produceren kost geld evenals ziekteverzuim van onze
  medewerkers.
- Wij gaan met zijn allen voor duurzame groei en continuïteit
  van de onderneming met inachtneming van onze sociale
  verantwoordelijkheid. Zoals we zeggen, vandaag, morgen
  en zo verder..

Afbeelding